Navigation
 • Nasza historia
  Jak Dynasit® zawitał do Polski
 • Blog
 • DLA ZDROWIA PLECÓW
  W pracy, w domu, w podróży
 • SIEDZENIE BEZ BÓLU
  Ulga dla kości ogonowej i krocza
 • W CIĄŻY I PO PORODZIE
  Dla mamy i dziecka
  Nowość
media


Wpływ jednej godziny siedzenia na mięśnie tułowia oraz stabilizację kręgosłupa.


Co się dzieje z ze stabilizacją kręgosłupa po jednej godzinie siedzenia❓

Co się dzieje z mięśniami tułowia w efekcie siedzenia ❓- wyniki badań wśród pracowników biurowych.

➡️ Siedzenie męczy mięśnie brzucha, w efekcie czego nie pełnią one już swojej funkcji stabilizującej kręgosłup...


Tutuł artykułu:

"Zmęczenie  mięśni: skośnego wewnętrznego brzucha oraz mięśnia poprzecznego brzucha spowodowane przygarbioną, "osuniętą" postawą siedzącą po jednej godzinie siedzenia pracowników biurowych".


"Internal Oblique and Transversus Abdominis Muscle Fatigue Induced by Slumped Sitting Posture after 1 Hour of Sitting in Office Workers"


Przedstawiam wolne tłumaczenie streszczenia artykułu. Jeśli macie wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób można ulepszyć to tłumaczenie pod względem merytorycznym lub metodologicznym - będę wdzięczna za przesłanie uwag i podpowiedzi na adres: j.terebus@gmail.comWprowadzenie:

Długotrwałe siedzenie prowadzi do dyskomfortu w dolnym odcinku kręgosłupa i zmęczenia mięśni lędźwiowo-krzyżowych. 


Celem badania jest określenie cech odczuwanego dyskomfortu oraz zmęczenia mięśni tułowia w ciągu 1 godziny siedzenia w trzech pozycjach u pracowników biurowych.


Do tej pory (2016 r.) w żadnym eksperymencie nie badano związku między zmęczeniem mięśni a odczuwaniem dyskomfortu przez ciało podczas 1 godziny siedzenia w tych pozycjach siedzących. 


Metoda:

Trzydziestu pracowników siedziało przez 1 godzinę w jednej z trzech pozycji siedzącej: (to jest w pozycji A przygarbionej "osuniętej", B wyprostowanej,  C pochylonej do przodu). 


 

Pozycja przygarbiona "osunięta"


Pozycja wyprostowana


Pozycja pochylona do przodu

Dyskomfort ciała oceniano na początku i po 1 godzinie siedzenia za pomocą Skali Odczuwania Dyskomfortu Ciała. 


Sygnały elektromiograficzne (EMG) rejestrowano z powierzchniowych włókien mięśnia wielodzielnego w odcinku lędźwiowym (MF), skrzydła mniejszego m. biodrowo-żebrowego lędżwi (ICL), wewnętrznego skośnego (IO) / poprzecznego brzucha (TrA) i mięśnia prostego brzucha w ciągu 1 godziny siedzenia. 


Grupa badawcza:

W badaniu wzięło udział 30 zdrowych pracowników biurowych. Osoby z stażem pracy min. 1 roku, pracy biurowej, siedzący co najmniej 2 godziny w dniu roboczym.


Kryteriami eliminującymi udział w badaniu były: ból szyi i pleców w ciągu ostatnich 12 miesięcy, obecne lub wcześniejsze występowanie zaburzeń pracy kręgosłupa, objawy deficytu neurologicznego (tj. osłabienie mięśni lub utrata / zaburzenia czucia), zapalenie kości i stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa, choroby nerek, otwarte rany lub stłuczenia w obrębie pośladków i okolicy tylnej uda, hemoroidów i ciąży.


Dla uczestników losowo wybrano pozycje siedzące.


Wyniki:

Bez względu na przyjętą pozycję siedzącą, wyniki zarejestwowane na Skali Odczuwania Dyskomfortu Ciała jednoznacznie pokazują, że dyskomfort w obszarze szyi, ramienia, górnej części pleców, dolnej części pleców i pośladkach znacząco wzrósł po 1 godzinie siedzenia w porównaniu z wartościami podstawowymi (t (9) = -11.97 do -2,69, p < 0,05).


Godzinne siedzenie w pozycji zgarbionej "osuniętej" powodowało zmęczenie m. wielodzielnego oraz m. skośnych /poprzecznych brzucha po prawej i lewej stronie, co czyni kręgosłup podatnym na urazy.


Rozwinięcie:

Ból krzyża (ból golnego odcinka kręgosłupa/ból kręgosłupa lędźwiowego) jest poważnym problemem pracowników biurowych. Dotyka od 34% do 51% pracownikóe biurowych rocznie. Między 14% a 23% pracowników biurowych zgłosiło pojawianie się bólu krzyża w trakcie trwającej rok obserwacji. Roczne rozpowszechnienie przewlekłego bólu krzyża wynosi od 15% do 45%.

Ból krzyża jest często przyczyną znacznych upośledzeń fizycznych i psychicznych. Wpływa także na wydajność pracy i obowiązki społeczne. W rezultacie ból krzyża może stanowić duże obciążenie dla pacjentów i całego społeczeństwa. 

Całkowite obciążenie  społeczno-ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych w 2006 r. wynikające z bólu krzyża przekroczyło 100 mld USD, podczas gdy w Niderlandach całkowity koszt bólu krzyża w 2007 r. Oszacowano na 3,5 mld EUR.Praca biurowa to praca siedząca, polegająca głównie na użytkowaniu komputera, uczestnictwie w spotkaniach, prezentacji, czytaniu i telefonowaniu. Tak więc pracownicy biurowi zwykle muszą siedzieć przez wiele godzin przed komputerem. 

Wiele osób doświadcza dyskomfortu mięśniowo-szkieletowego, szczególnie w rejonie pośladków i dolnych partii pleców podczas długiego siedzenia. Dowody wskazują, że oznaki dyskomfortu odczuwane przez ciało, takie jak napięcie, bolesność lub drżenie, są predykatorami bólu krzyża 


Zwiększony dyskomfort związany z przedłużającym się siedzeniem został częściowo przypisany zmęczeniu mięśni wynikającemu z ciągłego skurczu mięśni pleców w pozycji siedzącej. 

Mała wytrzymałość mięśni pleców była niezależnym czynnikiem prognostycznym bólu krzyża w populacji pracującej.


Grupy zawodowe narażone na utrwalanie, wielogodzinne przebywanie w nieprawidłowych postawach (lordoza, kifoza lub zgarbienie z "osunięciem"[miednicy - tzw. tyłopochylenie miednicy] ) podczas siedzenia mają znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia bólu krzyża.


Trzy pozycje siedzące powszechnie używane przez pracowników biurowych to: 


A przygarbiona "osunięta"

B wyprostowana

C pochylona do przodu. 


Lokalne i globalne mięśnie regionu lędźwiowo-krzyżowego różnie funkcjonują w zależności od pozycji siedzącej 


Nie badano wczesniej związku między zmęczeniem mięsni a odczuwaniem dyskomfortu w tych trzech pozycjach siedzących.


Do tej pory w żadnym badaniu nie badano cech zmęczenia mięśni tułowia, w tym mięśnia prostego brzucha (RA), mięśni skośnych brzucha / poprzecznych brzucha (IO / TrA), mięśni biodrowo-żebrowych lędźwi (ICL) i mięśnia wielodzielnego w obszarze lędżwi (MF) i związeku między zmęczeniem mięśni a odczuwaniem dyskomfortu przez ciało podczas 1 godziny siedzenia w tych trzech pozycjach siedzących. 


Mięśnie skośne brzucha i mięsień wielodzielny reprezentują lokalny system równoważący kompresję wyższych odcinków odcinka kręgosłupa lędżwiowego (siła nacisku na wyższe segmenty kręgosłupa lędżwiowego) i zwiększający stabilność odcinka lędźwiowego [16], a skurcz poprzecznych mięśni brzucha jest znacznie opóźniony u pacjentów z bólem krzyża [17]. 


Zmęczenie mięśni przykręgosłupowych zmniejsza również wsparcie mięśniowe kręgosłupa (zmniejsza podporę mięśniową kręgosłupa), powodując upośledzenie koordynacji ruchowej i kontroli ruchowej, a także zwiększone obciążenie mechaniczne więzadeł i krążków międzykręgowych


Dlatego celem tego badania było zbadanie charakterystycznych odczuć dyskomfortu i zmęczenia mięśni tułowia podczas godzinnego siedzenia w biurze w każdej z trzech pozycji siedzących.


Takie informacje byłyby wskazówką, w jaki sposób długotrwałe siedzenie jest związane z bólem krzyża, co może być przydatne do opracowania skutecznej interwencji, aby zapobiec występowaniu bólu krzyża u pracowników biurowych i zmniejszyć je.Wnioski:


Długie siedzenie prowadzi do zwiększenia dyskomfortu w szyi, plecach, plecach i pośladkach. (Wyniki tego badania wykazały, że 1 godzina siedzenia w pozycji wyprostowanej, osuniętej lub pochylonej do przodu w pozycji siedzącej prowadzi do zwiększenia dyskomfortu w obrębie szyi, ramienia, górnej części pleców, dolnej części pleców i pośladka.)


Siedzenie a zmęczenie mieśni tułowia


Przedłużające się siedzenie w zgarbionej "osuniętej" pozycji wiąże się ze zmęczeniem mięśni m. biodrowo-żebrowego lędżwi, wewnętrznego skośnego (IO) / poprzecznego brzucha (TrA), co może pogorszyć stabilność kręgosłupa, czyniąc go podatnym na urazy.


Zmęczenie mięśni pojawiło się bardzo wcześnie.


Stwierdzono także, że zmęczenie mięśni skośnych/poprzecznych brzucha oraz m. wielodzielnego występowało najwcześniej, bo już po 20 minutach, podczas siedzenia w pozycji zgarbionej "osuniętej" w porównaniu z innymi pozycjami siedzącymi. 


Nie stwierdzono oznak zmęczenia mięśni tułowia w ciągu 1 godziny siedzenia w pozycji wyprostowanej lub pochylonej do przodu. Pomiar zmęczenia mięśni prawej strony ciała w pozycji zgarbionej "osuniętej" 

RA - m. prosty brzucha, IO - m. skośny wew. brzucha, ICL - m. biodrowo-żebrowego lędżwi, 

MF - m. wielodzielnyPomiar zmęczenia mięśni lewej strony ciała w pozycji zgarbionej "osuniętej" 

RA - m. prosty brzucha, IO - m. skośny wew. brzucha, ICL - m. biodrowo-żebrowego lędżwi, 

MF - m. wielodzielnyPomiar zmęczenia mięśni prawej strony ciała w pozycji wyprostowanej

RA - m. prosty brzucha, IO - m. skośny wew. brzucha, ICL - m. biodrowo-żebrowego lędżwi, 

MF - m. wielodzielny


Pomiar zmęczenia mięśni lewej strony ciała w pozycji wyprostowanej

RA - m. prosty brzucha, IO - m. skośny wew. brzucha, ICL - m. biodrowo-żebrowego lędżwi, 

MF - m. wielodzielny
Pomiar zmęczenia mięśni prawej strony ciała w pozycji pochylonej do przodu.

RA - m. prosty brzucha, IO - m. skośny wew. brzucha, ICL - m. biodrowo-żebrowego lędżwi, 

MF - m. wielodzielny


Pomiar zmęczenia mięśni lewej strony ciała w pozycji pochylonej do przodu.

RA - m. prosty brzucha, IO - m. skośny wew. brzucha, ICL - m. biodrowo-żebrowego lędżwi, 

MF - m. wielodzielny


Zmęczenie mięśni, a ich funkcjonalność i ochrona kręgosłupa


Kiedy mięśnie posturalne ulegają zmęczeniu, region krzyżowo-lędzwiowy staje się zależny od swoich struktur biernych, tj. torebek stawowych, więzadeł i dysków.


Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej zgarbionej "osuniętej" ma nagatywny wpływ na mięśnie skośne/poprzeczne brzucha, co może predysponować kręgosłup lędźwiowy do obrażeń, prowadząc do rozwoju bólu krzyża.


Pracownicy biurowi zwykle muszą siedzieć przez wiele godzin, aby wykonywać swoje obowiązki, a przedłużone siedzenie wydaje się mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników biurowych, szczególnie w odcinku lędżwiowym kręgosłupa. Ja siedzieć?


Do chwili obecnej nadal brakuje międzynarodowego konsensusu co do idealnej pozycji siedzącej. Obecne badanie sugeruje, że pracownicy biurowi powinni unikać długotrwałego siedzenia w zgarbionej "osuniętej"  pozycji, ponieważ indukuje to zmęczenie mięśni skośnych/poprzecznych brzucha.

Mięsień poprzeczny brzucha i jego rola w stabilizacji krzyża


Mięsień poprzeczny brzucha jest miejscowym systemem równoważącym siły naciskające na górny odcinek lędźwiowy kręgosłupa i zwiększającym stabilność lędźwi. Zmęczenie mięśnia poprzecznego brzucha może predysponować kręgosłup lędźwiowy do urazu, prowadząc do rozwoju bólu krzyża.

Jak zapobiegać bólowi krzyża siedząc?


W odniesieniu do uzyskanych wyników, zapobieganie bólowi krzyża wśród pracowników biurowych powinno obejmować przynajmniej opracowanie strategii lub interwencji w celu skrócenia czasu spędzanego w pozycji siedzącej i zwiększenia wytrzymałości mięśni poprzecznych brzucha.Link do artykułu:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4792914/

 • Mar 27, 2019
 • Komentarze: 0
Komentarze: 0

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Prosimy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką*